Nordiakoni

Nordiakoni-nettverket er et samarbeid mellom ni utdanningsinstitusjoner i fire nordiske land.

Alle utdannelsesinstitusjonene har det diakonale grunnlaget felles. Innenfor nettverket møtes administratorer og fagpersoner og det skjer en gjensidig utveksling av lærere og studenter.

Nettverkets aktiviteter retter seg mot stadig fornyelse og kvalitetsutvikling i utdannelsespraksis, med fokus på synliggjøring av den diakonale profil, kvalitetssikring og fornyelse av den pedagogiske praksis og utvikling av det faglige innhold innen nettverkets utdannelser. Nettverket arbeider med å skape felles utviklingsprosjekter. Med jevne mellomrom avholder nettverket intensivkurs for lærere og studenter.

Nettverkets aktivitet er finansiert gjennom Nordplus.

Samarbeidspartnere

For partnere